Att blogga är i vissa länder i världen förknippat med fara för livet. Det gäller i länder med auktoritära styrelseskick där människor använder bloggandet som en metod för att sprida information om vad som händer i deras

omgivning. Det finns exempel där personer har åkt fast eller landsförvisats på grund av att de har spritt uppgifter som deras regeringar anser vara stötande, bland annat i Kina, Egypten och Sudan.

Ett sätt att kringgå, eller i vart fall minska, riskerna är att blogga via anonyma nätverk, i första hand över nätverket TOR. Det är emellertid inte heller riskfritt i länder där styrande parter lägger ner stora polisiära resurser på att hålla koll på människor som sprider eller misstänks sprida uppgifter som anses känsliga. Det är ur det perspektivet viktigt att det även i fortsättningen finns möjligheter att vara anonym på nätet. Det är såklart på gott och ont, men för många människor runt om i världen är det enda sättet att hålla motståndet vid liv.qusq-lite