År 2008 startades det en ny blogg varje sekund, varje minut och varje timme någonstans på jorden. Det var utan tvekan det år då bloggarna som kulturellt

fenomen nådde sin höjdpunkt. Sedan dess har populariteten för själva mediet sjunkit, men många av bloggprofilerna som trädde fram då är figurer som fortfarande syns i offentligheten då de flyttat över till andra mediekanaler.

Hur framtiden ser ut för bloggarna är svårt att sia om, men med tanke på att trenderna fortfarande tycks gå åt ett snabbare medieflöde anpassat till kortare texter och snärtigare budskap så är det nog inte helt ljust. Trots detta finns det fortfarande ett fåtal människor som lever på sina bloggar och det innehåll de producerar där (till exempel Blondinbella). Även om det verkar som att många av dem har varit tvungna att bredda sina verksamheter och leta åtaganden utanför blogosfären.

Vad tror du om bloggarnas framtid? Ljus eller mörk?qusq-lite