Vissa skulle hävda att bloggens storhetstid är över. Det är långt ifrån sant. Bloggformatet behöver nuförtiden visserligen konkurrera med många andra medier, särskilt sociala medier. Dessa är perfekt utformade för att stjäla vår uppmärksamhet, men fungerar inte så bra i många fall. Företaget SBA kommer ha stor nytta av att använda sig av just bloggformatet för att föra ut relevant och intressant information.

Varför just en blogg?

Brandskydd och säkerhet är mycket viktiga saker. Företag som SBA arbetar varje dag för att skapa trygga miljöer genom att bland annat inspektera byggnader och forska fram ny innovation som kan skapa en säkrare vardag.

Men att bo i en byggnad med högsta möjliga skydd och säkerhet räcker inte hela vägen utan man måste också veta hur man själv ska agera ifall en kris skulle uppstå. På samma sätt måste man ha koll på många andra situationer och hur man gör sitt liv så tryggt från faror som möjligt. Enbart på så sätt kan SBA:s viktiga arbete få full nytta.

En blogg är intressant att läsa och upplevs för de allra flesta som något roligt och spännande, istället för att kännas tråkig på det sätt som saklig information annars i regel gör. Det innebär att ifall man publicerar denna livsviktiga information i en bloggs format kommer läsare dels få veta om den direkt och dels bli genuint intresserade av att läsa den.

På en blogg kan man dessutom enkelt publicera bilder som förstärker en texts budskap. Likaså kan kommentarsfunktionen möjliggöra för folk att få svar på sina frågor och diskutera med varandra, något som leder till att folk lär sig ytterligare.qusq-lite